Stěhování strojů

Stěhování strojů, výrobních linek a jejich úpravy

  • mechanické rozebrání linky do jednotlivých transportních bloků
    včetně elektro, pneu nebo hydraulického propojení
  • transport na uvedené místo nebo konzervace a zajištění pro stěhování mimo výrobu s vypracováním podrobné dokumentace pro pozdější znovu zprovoznění
  • odpojení a dopojení od médií: chlazení, topení, tlakový vzduch,
    technologická voda, plyny atd.
  • zpětná montáž dle zadání a uvedení do provozu