Demontáž a likvidace

Demontáž a likvidace zařízení

  • odsouhlasení postupů BOZP a PO a kontrola dle Layautu
  • odpojení a demontáže připojení energií a jejich případná úprava
  • mechanické rozebrání zařízení dle jednotlivých materiálů
  • demontáž a uskladnění použitelných kusů dle požadavku zákazníka
  • kompletní vyčištění místa původního zařízení
  • ekologická likvidace