Stěhování strojů

Stěhování strojů, výrobních linek a jejich úpravy

Instalace nové linky

 • odsouhlasení a zaměření dle Layautu
 • složení přepravovaných částí z dopravního prostředku (TIR, přepravní kontejner, speciální přeprava)
 • demontáže přepravních balení (zámořské balení, speciální konstrukce, dřevěné bedny, atd.)
 • transport jednotlivých dílů na místo instalace
 • ustavení a vyrovnání dílů na místo zadání
 • propojení s ostatními částmi linky-výroby (elektopropojení, dopravníkové pásy, tlakový vzduch, řídící systém, vzduchotechnika, chlazení, technologické voda, hydraulika, atd.)
 • vystavení osvědčení o revizních, tlakových a provozních zkoušek
 • uvedení do provozu

Úpravy a demontáže původních výrobních zařízení

 • mechanické rozebrání linky do jednotlivých transportních bloků (demontáže elektopropojení, dopravníkové pásy, tlakový vzduch, řídící systém, vzduchotechnika, chlazení, technologické voda, hydraulika, atd.)
 • transport zařízení na uvedené místo nebo konzervace a zajištění pro stěhování mimo výrobu s vypracováním podrobné dokumentace pro pozdější znovu zprovoznění
 • zpětná montáž dle zadání a uvedení do provozu, nebo zajištění balení pro další transport